Utstillere

Vedrørende bytte av klasser

Vedrørende bytte av klasser

(Foto: Cilje A. Moe)

Vedrørende bytte av klasser på EDS

NKK gjør oppmerksom på en viktig forskjell mellom vårt norske regelverk og FCIs utstillingsregler:

Etter påmeldingsfristens utløp og etter at katalogen nå er i trykken er det IKKE anledning til å flytte en hund fra en klasse til en annen.

Det presiseres at dette også gjelder for hunder som har blitt norske champions etter påmelding, samt hunder som har oppnådd bruksmeritt, og som derfor etter våre norske utstillingsregler obligatorisk skal bytte klasse.

NKK vil også informere ringsekretærene særskilt som skal jobbe på EDS om dette, for å unngå feil og misforståelser i ringen.  

FCIs regelverk kan leses i sin helhet her.