Utstillere

Bedømmelse på EDS2015

Bedømmelse på EDS2015

BYTTE AV KLASSER

Etter påmeldingsfristens utløp og etter at katalogen er trykket er det ikke anledning til å flytte en hund fra en klasse til en annen. Dette gjelder også for hunder som har blitt norske champions etter påmelding  og hunder som har oppnådd bruksmeritt.

BEDØMMELSE OG KRITIKKER

Det blir ikke gitt skriftlige kritikker på EDS2015, noe som er i tråd med vanlig praksis på Europa- og Verdensvinnerutstillinger. Istedet blir det delt ut et kritikkdiplom i ringen, til alle deltakere.

På diplomet vil det krysses av for kvalitetsvurdering, plassering i klassen, cert- og CACIB-tildeling. Deretter plassering i beste tispe/hannhundklasse og BIR/BIM. Kritikkdiplomet deles ut i ringen. Det vil være ringsekretær og skriver i ringen på vanlig måte og ringsekretær vil geleide utstillerne.

Rutinene vil bli litt annerledes på Europavinnerutstillingen da vi der må følge FCIs regler for disse showene. Bedømmelsen vil skje etter FCIs regelverk, med unntak av Certifikatet (CERT) som vil deles ut etter norske regler (pkt 11.13).

Premiekort kan hentes ut i NKKs sekretariat ved å fremvise diplomet man fikk i ringen. Kortene byttes mot premier i NKK-shoppen i hall A.

FLYTSKJEMA FOR BEDØMMELSE I RINGEN PÅ EDS2015

PREMIERING

Utstillerne får i ringen utlevert kritikkdiplom, og det utdeles rosetter i ringen til tittelvinnere (junior- og veteranvinnere, BIR/BIM) samt hunder som oppnår Championattittel.

Det deles ut premiekort til CERT, Res. CERT, CACIB, Res. CACIB, BIR, BIM og vinner av Beste junior, Beste Veteran, HP i oppdrettergruppe. Premiekort utleveres i NKKs sekretariat i glassgaten (ved garderoben og inngangen til hall D). Premie­kortene kan så veksles inn i premier/brukes som delbetaling i NKK-shoppen i hall A, der du finner et mangfold av nyttige produkter til både hund og eier.

I NKK-shoppen selges også deltakerrosetter (uansett hundens premiering) og excellent-rosetter, samt rosetter for CERT, Res. CERT, CACIB, Res. CACIB og vinner av beste veteran, HP i oppdrettergruppe.

VALPER

Det konkurreres kun i klassen 6-9 mnd. Valpene gis en vurdering og rangeres mot de andre valpene i samme kjønn. Vinner av hannhundklassen møter vinner av tispeklassen for å konkurrere om BIR og BIM. BIR valp går videre til konkurransen i finaleringen (ring 37-38, hall C) for valper, hvor den konkurrerer om å bli dagens beste valp.