Aktuelt

Endring i forskrift om kupering

Endring i forskrift om kupering

Fra 01.03.2013 ble det mulig å stille ut hunder som av veterinærmedisinske årsaker har amputert hale, dersom de følges av en veterinærattest med begrunnelse for inngrepet. Forskriften omfatter alle arrangementer som er en del av avlsarbeid, og alle arrangementer hvor hunder konkurrerer og/eller rangeres for eksteriør og/eller prestasjon.

Forskriftsendringen vil også omfatte hunder som før 1.3.2013 har fått amputert hale av veterinærmedisinske årsaker, gitt at man har veterinærattest med begrunnelse for inngrepet.

Utstillingsreglene endres i tråd med dette (Tilsvarende vil gjelde for prøver og regelverkene vil bli endret løpende når regelverkene oppdateres.), og følgende vil gjelde fra 1.3.13: «Hunder som av veterinærmedisinske årsaker har amputert hale, kan delta dersom det fremlegges veterinærattest med begrunnelse for inngrepet. Deltakelsestillatelse for slik hund utstedes etter søknad til NKK.»

Tillatelsen utstedt av NKK må medbringes og forevises til ringsekretær/dommer på utstilling, lydighet og agility, og til prøvens leder/dommer på prøver.

Se Mattilsynets nettsider for mer informasjon